Polityka ludnościowa

E-książki

Aleksander Macedoński ukazany przez demograficzne okulary, dzięki którym antyczny władca staje się postacią pozbawioną wiekowej patyny w postaci megalomanii, obłedu boskości, czy krwawej tryranii. Kultura hellenistyczna jest narzedziem polityki ludnosciowej i jedną z pierwszych prób...

Gazeta Wyborcza - Białystok 158/2009, Scentos Funny Face Markers fioletowy winogrono, Legendy o Chrystusie, Gazeta Wyborcza - Lublin 69/2013, Sport 239/2014, Symbol w polityce, Lalka Today\'s Girl blondynka 36 cm, Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie, Kontrole w Firmie, wydanie sierpień 2014 r., Wieczna. Tom 2, Zdrada przeznaczenia. O miłości, życiu i Bursztynowej Komnacie, Powtórnie narodzony, Kot syjamski leżący 20 cm ACP, Utwory, Wesołe malowanki dla małych dzieci, Mleko, Wspinaczka, Pope Francis ARTI, Czytaj z nami zwierzakami z płytą CD, German Fuel Truck Schwimmwagen
Strona główna