Nowe sprawdziany 6-klasisty. Testy na koniec szkoły podstawowej

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

\"Zbiór arkuszy testowych pozwalający sprawdzić wiedzę ucznia przed egzaminem kończącym szkołę podstawową. Książka pomaga w weryfikacji nabytych kompetencji językowych: dzięki niej uczeń jest w stanie stwierdzić, w jakim stopniu opanował umiejętność komunikacji, czytania i...

Cena: 10,00
Dostępność: dostępny do tygodnia