Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Ekonomia i finanse

Informacje

W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej....

Cena: 36,00
Dostępność: dostępny od ręki